Fiscale dienstverlening

U hebt uw (internationale) werk en uw privé leven. Wij zorgen ondertussen voor uw fiscale zaken, zowel in Nederland als in het buitenland. Volgens de hoogste kwaliteitsnormen. En altijd op maat gemaakt voor u. Triple E Tax, AAA kwaliteit in fiscale dienstverlening.

aan executives, expatriates en employees
met een internationale fiscale situatie

Lees meer

Als adviseur van vele internationale CEO’s, CFO’s en andere board members en executive managers, hebben wij ruime ervaring opgedaan met de fiscale en sociale zekerheidsvraagstukken waar u tegen aan loopt. Wij weten hoe u geholpen wilt worden.

Executives

Wij zijn uw betrouwbare adviseur
en nemen uw fiscale zaken uit handen.

lees meer

Wij nemen uw financiële en fiscale zaken tijdens uw uitzending
graag uit handen, zodat u zich volledig kunt concentreren op uw
werk of uw project in het buitenland.

Expatriates

Wij hebben ruim 20 jaar ervaring met de
begeleiding van werknemers die uitgezonden
worden naar het buitenland.

lees meer

Als werkgever is het zaak de verloning van internationale werknemers op de juiste wijze te regelen. Een onjuiste berekening van het belaste loon of een te lage inhouding en afdracht van loonbelasting (in binnen- en buitenland) brengen financiële risico's met zich mee. Wij leiden zowel werkgevers als werknemers op efficiënte wijze door dit terrein vol fiscale voetangels en klemmen.

Employees

Op juiste wijze regelen van verloning
van internationale werknemers.

lees meer

Nieuws

01 okt. Geen naheffingsaanslagen auto van de zaak met “sjoemel-diesel”

Het gesjoemel door automerken met CO2-uitstootcijfers heeft voor grote ophef gezorgd. Ook veel bezitters van een auto van de zaak maken zich zorgen of zij moeten opdraaien voor een hogere belastingaanslag als hun auto nu in een hogere belaste categorie blijkt te vallen.

 

In een vraaggesprek met RTL-Z heeft minister van financiën Jeroen Dijsselbloem echter laten weten dat daar geen sprake van zal zijn. “Bedrogen burgers hoeven niet terug te betalen aan de fiscus”, aldus Dijsselbloem. “De burger gaat geen naheffing krijgen.” (RTL-Z, 29-09-2015)

 

De goedkeuring zal nog wel worden vastgelegd in een goedkeurend besluit. Tot die tijd kunt u als leaserijder er op vertrouwen dat de belastingdienst zich aan de uitspraken van de minister zal houden.

17 sep. Belastingplan 2016: wat wijzigt er voor u?

Zoals u intussen uit allerlei media hebt vernomen, heeft de minister van financiën het belastingplan over 2016 gepresenteerd. Het belangrijkste nieuws is uiteraard dat wordt beloofd dat grote groepen in de samenleving er door belastingverlagingen financieel op vooruit gaan. In het komend jaar zult u dit met name merken aan wijzigingen in de tarieven inkomstenbelasting en in de berekening van de heffingskortingen. Belangrijker zijn een aantal maatregelen die pas per 1 januari 2017 ingaan, zoals een nieuwe berekeningsmethode van belastingheffing over uw box III vermogen. Wij hebben voor u de belangrijkste wijzigingen samengevat in bijgaand document. De komende tijd wordt het belastingplan politiek behandeld en bediscussieerd. Ongetwijfeld zal er nog het een en ander wijzigen. Wij houden u daarvan op de hoogte via deze website.

30 jan. Jaco Stam (Triple E Tax) geeft fiscale workshop tijdens eerste Rotterdam Expat Fair

Tijdens de eerste Rotterdam Expat Fair op 8 februari 2015 in het gebouw van de American International School of Rotterdam, verzorgt Jaco Stam (Triple E Tax) een interactieve workshop over Nederlandse belastingtips voor internationale executives en expats. Hij zal daarbij onder andere ingaan op belangrijke wijzigingen in de inkomstenbelasting per 2015, op de 30%-regeling, de fiscale aspecten rondom aankoop en bezit van een eigen woning en op diverse nationale en internationale aspecten van schenk- en erfbelastingen. U kunt zich als executive of expat nog aanmelden voor deze fair, waarin volop gelegenheid zal zijn om te netwerken, informatie te verzamelen of gewoon gezellig bij te praten met mensen in omstandigheden zoals u. Meer informatie vindt u op www.rotterdamexpatfair.nl. Van harte welkom!

20 dec. Belastingplan 2015: wat wijzigt er voor u?

Deze week is het belastingplan 2015 aangenomen. Dat betekent dat vaststaat wat er voor u fiscaal gaat wijzigen in 2015. De wijzigingen gaan in per 1 januari.

 

Zoals al aangekondigd wordt het aantal en de hoogte van heffingskortingen versoberd. Een aantal kindregelingen vervalt en de arbeidskorting wordt verder afgebouwd voor hogere inkomens. De aftrek voor kosten van levensonderhoud voor kinderen vervalt volledig.

 

Het eigenwoningforfait gaat omhoog met 0,05% voor woningen met een WOZ waarde tot € 1.050.000. Voor zover de WOZ waarde daar boven komt stijgt het eigenwoningforfait van 1,8% naar 2,05%. De maximale tarief voor aftrek van hypotheekrente wordt verder verlaagd tot 51%.

 

De jaarruimte voor aftrek van premies voor inkomensvoorzieningen wordt meer dan gehalveerd als gevolg van wijzigingen in de pensioenregelgeving.

 

Het tarief voor inkomsten uit aanmerkelijk belang (box II) gaat weer terug naar het oorspronkelijke percentage van 25. Daarnaast moeten directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) rekening houden met verscherpte regels rondom het zogenaamde fictief loon.

 

In de sfeer van de loonbelasting is de belangrijkste wijziging de verplichtstelling van de werkkostenregeling. De keuzemogelijkheid komt daarmee uiteindelijk per 2015 te vervallen. De bepalingen gelden voortaan voor elke werkgever, ook dus als u de enige werknemer bent.

 

U kunt meer over deze en andere wijzigingen lezen in bijgaand document.

03 apr. Driemaandseis bij overgang met 30% regeling naar andere werkgever(s)

De Hoge Raad heeft onlangs bevestigd dat de driemaandseis geldt voor iedere functie die u na een eerdere tewerkstelling in Nederland aanvaardt. Dus bij het aanvaarden van een volgende functie of commissariaat langer dan drie maanden na een eerdere tewerkstelling in Nederland, kunt u voor die functie(s) de 30% regeling niet toepassen.

 

Indien u de 30% regeling geniet en overstapt naar één of meer nieuwe werkgevers kunt u voor de nieuwe functie(s) de 30% regeling opnieuw aanvragen voor de resterende looptijd, mits u uiteraard nog steeds aan de voorwaarden voor toepassing van de regeling voldoet.

 

Gaat u bij een nieuwe werkgever in deeltijd werken of aanvaardt u een commissariaat en komt daar later een tweede of volgende functie of commissariaat bij dan kunt u voor deze functie(s) niet in aanmerking komen voor de 30% regeling tenzij u ook in deze functie(s) binnen drie maanden na uw eerste tewerkstelling in Nederland  gestart bent met uw werkzaamheden.

webdesign: Juiste Vorm